An universitar 2023-2024

Practica este activitatea desfășurată de studenți, în conformitate cu planul de învățământ, care are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de către aceștia în cadrul programului de instruire.

Proiect practică FUTURE STARS