An universitar 2020-2021

Practica este activitatea desfășurată de studenți, în conformitate cu planul de învățământ, care are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de către aceștia în cadrul programului de instruire.