DECAN
Prof. univ. dr. Elvira NICA

PRODECAN
Lector univ. dr.
Ștefan Gabriel BURCEA

PRODECAN
Prof. univ. dr.
Ruxandra-Irina POPESCU

PRODECAN
Lector univ. dr.
Oana Matilda SABIE

CONSILIUL FAMP

Prof. univ. dr. Elvira NICA

Prof. univ. dr. Constantin-Marius PROFIROIU

Prof.univ.dr. Cristina ALPOPI

Prof. univ. dr.Daniela-Luminița CONSTANTIN

Prof. univ. dr.Ruxandra-Irina POPESCU

Lector univ. dr.Ștefan Gabriel BURCEA

Lect.univ.dr.Sorin BURLACU Lect.univ.dr.Laura MINA-RAIU

Lector univ. dr.Oana Matilda SABIE

Prof.univ.dr.Tudorel ANDREI
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Prof.univ.dr. Cristian SOCOL
Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată

Conf.univ.dr. Ionuț Emilian ANASTASIU
Facultatea de Management

Student
Programul de licență ”Resurse Umane”
Marian Iulian TRUȘCĂ

Masterand
Cristian OPREA

Masterandă
Maria Victoria TUDOR

Masterandă
Valentina Adnana POPESCU

Masterandă
Emilia-Florentina ZOTA

CONSILIUL CONSULTATIV

Este un organism cu rol de a consilia echipa managerială în ceea ce priveşte stabilirea obiectivelor strategice şi a modalităţilor de îndeplinire a acestora, în vederea îmbunătăţirii programelor de studii cuprinse în oferta educaţională, precum și în ceea ce privește dezvoltarea unor proiecte în parteneriat, organizarea de stagii de întreprindere, internship, practică, implicarea în evenimente comune (conferințe, dezbateri, workshop-uri, etc.). Detalii…