DECAN
Prof. univ. dr. Elvira NICA

PRODECAN
Conf. univ. dr. Ștefan Gabriel BURCEA

PRODECAN
Lect. univ. dr. ANA MĂDĂLINA BÎGU

PRODECAN
Conf. univ. dr. Oana Matilda SABIE

CONSILIUL FAMP

Prof. univ. dr. Elvira NICA

Prof. univ. dr. Constantin-Marius PROFIROIU

Prof. univ. dr. Cristina ALPOPI

Prof. univ. dr. Margareta Stela FLORESCU 

Prof. univ. dr. Armenia ANDRONICEANU 

Conf. univ. dr. Cristina MANOLE 

Conf. univ. dr. Oana Matilda SABIE

Conf. univ. dr. Ştefan Gabriel BURCEA 

Lect. univ. dr. Maria Roxana BRIŞCARIU 

Lect. univ. dr. Ana Mădălina BÎGU 

Conf. univ. dr. Ionuț Emilian ANASTASIU

Lect. univ. dr. Victor Marian ZAMFIR

Student
Andrei-Victor BĂRBULESCU

Masterand
Robert-Valentin CIOCĂZAN

Masterandă
Andreea-Cristina CIORAN

Student
Bogdan-Ionuț DRAGOMIR

Studentă
Mihaela GRIGOROIU

CONSILIUL CONSULTATIV

Este un organism cu rol de a consilia echipa managerială în ceea ce priveşte stabilirea obiectivelor strategice şi a modalităţilor de îndeplinire a acestora, în vederea îmbunătăţirii programelor de studii cuprinse în oferta educaţională, precum și în ceea ce privește dezvoltarea unor proiecte în parteneriat, organizarea de stagii de întreprindere, internship, practică, implicarea în evenimente comune (conferințe, dezbateri, workshop-uri, etc.). Detalii…