DECAN
Prof. univ. dr. Elvira NICA

PRODECAN
Conf. univ. dr.
Ștefan Gabriel BURCEA

PRODECAN
Prof. univ. dr.
Ruxandra-Irina POPESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr.
Oana Matilda SABIE

CONSILIUL FAMP

Prof. univ. dr. Elvira NICA

Prof. univ. dr. Constantin-Marius PROFIROIU

Prof.univ.dr. Cristina ALPOPI

Prof. univ. dr.Daniela-Luminița CONSTANTIN

Prof. univ. dr.Ruxandra-Irina POPESCU

Conf. univ. dr.Ștefan Gabriel BURCEA

Conf. univ. dr. Sorin BURLACU Conf. univ. dr. Laura MINA-RAIU

Conf. univ. dr. Oana Matilda SABIE

Prof. univ. dr. Tudorel ANDREI
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Prof. univ. dr. Cristian SOCOL
Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată

Conf. univ. dr. Ionuț Emilian ANASTASIU
Facultatea de Management

Masterandă
Elena-Cătălina MAZILU

Masterandă
Ionela-Giorgiana NEGULESCU

Masterand
Cristian OPREA

Studentă
Andreea-Anamaria PETRESCU

Masterand
Marian Iulian TRUȘCĂ

CONSILIUL CONSULTATIV

Este un organism cu rol de a consilia echipa managerială în ceea ce priveşte stabilirea obiectivelor strategice şi a modalităţilor de îndeplinire a acestora, în vederea îmbunătăţirii programelor de studii cuprinse în oferta educaţională, precum și în ceea ce privește dezvoltarea unor proiecte în parteneriat, organizarea de stagii de întreprindere, internship, practică, implicarea în evenimente comune (conferințe, dezbateri, workshop-uri, etc.). Detalii…