Prof. univ. dr. Elvira NICA

DECAN

PROGRAM DE AUDIENȚE: Joi 11:30 – 13:30

E-mail: decanat@amp.ase.ro / elvira.nica@ase.ro 

Telefon: 0735.222.521

Sala 0034

OBIECTIVE STRATEGICE:

  1. consolidarea identității clare și inconfundabile a FAMP în context național și internațional, condiție absolut necesară în actualul climat concurențial din mediul universitar european și național;
  2. corelarea managementului facultății cu deciziile și principiile promovate de ASE și îndeplinirea valorilor pentru criteriile și indicatorii de performanță din contractul de management al Rectorului Academiei de Studii Economice din București, contribuind în acest fel într-un mod activ la progresul și creşterea vizibilităţii facultății și universității noastre, la nivel național și internațional;
  3. oferirea unei educații performante și compatibile la nivel internațional, la toate nivelurile de pregătire (licență, masterat), în concordanță cu așteptările angajatorilor, și consacrarea FAMP drept un brand pe piaţa pregătirii forţei de muncă înalt calificată în domeniile administrației publice și resurselor umane din România și din strainatate;
  4. actualizarea contiuă a curriculei universitare de licență și masterat în vederea îmbunătățirii relevanței pregătirii teoretice și practice a studenților, în acord cu tendințele de pe piața forței de muncă și pe baza recomandărilor consiliului consultativ al FAMP;
  5. dialogul și realizarea unui parteneriat academic cu studenții în fundamentarea și adoptarea deciziilor, crearea condițiilor pentru manifestarea creativității, a spiritului practic, social, etc. și o dezvoltare armonioasă, pe toate planurile – ştiinţific, cultural, social şi civic;
  6. consolidarea vocației internaționale a facultății noastre prin urmarea cursului ascendent din ultimii ani și dezvoltarea relațiilor internaționale atât la nivel academic cât și economic;
  7. intensificarea cercetării științifice îndreptată spre obținerea de performanțe, eficiență și caracterul aplicabil al rezultatelor obținute;
  8. promovarea parteneriatului cu mediul economico-social, redefinit prin prisma procesului educațional și activităților de cercetare științifică;
  9. motivarea și antrenarea membrilor comunității FAMP în realizarea obiectivelor și asigurarea transparenței prin diseminarea tuturor informațiilor de interes în rândul acestora;
  10. îmbunătățirea imaginii și vizibilității facultății și adoptarea de măsuri pentru dezvoltarea sa durabilă.