Mesaj adresat de Prof. univ. dr. Elvira NICA, Decanul Facultăţii de Administraţie şi Management Public

FAMP a reînviat tradiția ASE  ,,de a pregăti pentru funcţiunile administraţiei publice, cu caracter economic” și a devenit un spațiu de solidă formare intelectuală a tinerelor generaţii de profesioniși în domeniul administrației publice, reușind să creeze un climat efervescent de stimulare a creaţiei, oferind studenţilor un cadru de formare performant și orientându-şi misiunea spre continuarea și susţinerea tradiţiei academice în domeniul administrației publice, în contextul reformării învăţământului universitar românesc şi al integrării sale în spaţiul european.

Prin crearea  specializării „Resurse Umane” și-a asumat misiunea de a promova şi urmări, cu consecvenţă şi responsabilitate, dezvoltarea de personalităţi şi caractere umane, conforme cu idealurile umaniste şi standardele calitative de formare de competenţe profesionale competitive în Stiinţele Sociale şi Politice, în mod specific, în domeniile: Resurse Umane, Sociologie, Asistenţă Socială, Antropologie, Stiinţele Comunicării şi Relaţiilor Publice.

FAMP oferă o experiență educațională cuprinzătoare menită să pregătească studenții să lucreze deopotrivă în organizații publice, private și non-guvernamentale și să fie capabili să facă față provocărilor actuale și viitoare de la nivel național și european.

FAMP ocupă o poziție fruntașă în topul facultăților de profil de la nivel național și internațional, fiind o structură de educație și cercetare care funcționează la standarde înalte, care este atractivă pentru studenți și, în același timp, o componentă de bază a comunității, prin oferirea unor programe de studii de înaltă calitate, prin intensificarea și îmbunătățirea constantă a nivelului de calitate a activității de cercetare, prin contribuții reale și recunoscute în țară și străinătate, prin seriozitate, performanță, eficiență, implicare și loialitate față de studenți, responsabilitate socială.

Aflată la al 10-lea an de la înființare, ca facultate distinctă în cadrul ASE, FAMP s-a axat pe pregătirea de experţi în domeniul afacerilor publice pentru România şi UE şi al cercetării ştiinţifice de profil, construind capital intelectual pe următorii piloni: dezvoltarea ştiinţifică în domeniul ştiinţelor administrative, dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice, atragerea studenţilor ca parteneri educaţionali, asigurarea de specialişti în administraţie şi management public cu expertiză utilă organizaţiilor private care intră în legătură cu organizaţiile publice.

Managementul FAMP urmărește cultivarea unor direcții sustenabile care să se ancoreze în managementul Universității și să constituie motorul evoluției, al avansării spre „destinații de excelență”, printr-un efort comun și susținut, animat de dedicarea, competența și profesionalismul membrilor colectivului FAMP

prof. univ. dr. Elvira NICA

Decanul Facultății de Administrație și Management Public

prof. univ. dr. Elvira NICA