CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC

MEMBRII CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI
Conf. univ. dr. Mihaela COMĂNESCU Conf. univ. dr. Cristina MANOLE
Lector univ. dr. Sorin BURLACU Asis. univ. dr. Ana Mădălina POTCOVARU