Eliberare diplome/adeverinţe de studii 

Informaţiile privind PROCEDURA DE ELIBERARE A ACTELOR DE STUDII pot fi accesate aici.

Informaţiile privind ELIBERAREA DUPLICATELOR ACTELOR DE STUDII sunt disponibile aici.

Informaţiile privind COMPLETAREA ACTELOR DE STUDII sunt disponibile aici.

DATELE DE CONTACT ŞI PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL BIROULUI ACTE DE STUDII pot fi accesate aici

Informaţiile privind programul de eliberare a adeverinţelor de absolvire a studiilor de licenţă şi masterat sunt disponibile la Secretariatul Facultăţii de Administraţie şi Management Public.