Crearea specializării „Administraţie Publică” în cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE), în anul universitar 1995-1996, a însemnat atât reluarea unei tradiţii recunoscute a ASE, respectiv „cea de a pregăti pentru funcţiunile administraţiei publice, cu caracter economic”, încă de la crearea sa din anul 1913, cât și un răspuns la cererea de specialiști în domeniu, funcționari, administratori și manageri publici care să lucreze în cadrul instituțiilor publice.

Înfiinţarea Facultăţii de Administraţie şi Management Public (FAMP) începând cu anul universitar 2010-2011 este rezultatul efortului şi profesionalismului profesorilor care s-au implicat în dezvoltarea programului și în egală măsură a calităţii studenţilor şi succesului absolvenţilor noştri pe piaţa muncii. Începând din anul universitar 2014-2015 la nivelul facultăţii funcţionează programul de licenţă „Resurse Umane”, program ce răspunde unor necesităţi actuale ale pieței forței de muncă de specialişti pregătiţi pentru meserii cu deschidere spre spaţiul sociologiei-resurselor umane, în contextul globalizării culturale, capabili să gestioneze activităţile de resurse umane şi să cerceteze climatul social din cadrul organizaţiilor. Pentru mai multe detalii, legate de începuturile facultății noastre, puteți consulta documentul pe care îl puteți accesa apăsând aici.

Recunoașterea valorii a venit în anul universitar 2018-2019, când programul de studii de licență „Administrație Publică” a dobândit recunoașterea internațională prin obținerea acreditării EAPAA (European Association for Public Administration Accredidation), acreditare valabilă până în 2026, menită să contribuie la îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale oferite, la creșterea vizibilității internaționale a programului și a facultății.

Rezultatele eforturilor membrilor comunității academice din facultatea noastră s-au concretizat în timp în consolidarea și diversificarea ofertei educaționale, astfel că în prezent sunt acreditate la nivel național două programe de licență, respectiv „Administrație Publică” și „Resurse Umane”, şi trei programe de masterat, respectiv „Administraţie şi Management Public”, „Administraţie Publică şi Integrare Europeană” şi „Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public”.

Misiunea FAMP este de a crea un context educațional și de cercetare interdisciplinară favorabil formării viitoarelor elite ale mediului economico-social și administrativ prin dezvoltarea abilităților și competențelor specifice domeniilor științe administrative și sociologie, capabile să răspundă provocărilor economice, sociale și de mediu în contextul globalizării.

 

Valorile pe care ne clădim misiunea sunt: continuitatea, profesionalismul, responsabilitatea, inovarea, calitatea, sustenabilitatea, solidaritatea, creativitatea şi transparenţa. În desfăşurarea activităţilor didactice și de cercetare membrii comunității academice din cadrul FAMP își asumă și valorile regăsite în planul managerial al conducerii universității: „desfășurarea activităților universitare cu rigurozitate; asumarea răspunderii, asigurarea credibilității, acceptarea consecințelor acțiunilor proprii; devotament față de adevăr, onestitate, cinste și onoare; pasiune și entuziasm în desfășurarea actului educațional și de cercetare”.

Structura organizatorică a Facultății de Administrație și Management Public poate fi consultată aici