CENTRUL DE CERCETARE ÎN ADMINISTRAȚIE ȘI SERVICII PUBLICE (CCASP)

CENTRUL INTERNAȚIONAL DE MANAGEMENT PUBLIC (CIMP)

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PROGNOZA MACROECONOMICĂ ȘI REGIONALĂ (PROMAR)