CLASAMENTUL STUDENȚILOR DIN ANUL I DE LA PROGRAMELE DE STUDII 

LICENȚĂ

 • An I_AP
 • An I_RU

MASTERAT

 • An I_AMP
 • An I_APIE
 • An I_MRUSP

REPARTIZAREA LOCURILOR BUGET-TAXĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 • An I_AP
 • An I_RU
 • An II_AP
 • An II_RU
 • An III_AP
 • An III_RU  (Ca urmare a redistribuirii locurilor finanţate de la buget în funcţie de performanțele școlare obţinute în anul universitar 2019-2020, ținând cont de faptul că numărul de studenţi care îndeplinesc condiţiile regulamentare pentru ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat este mai mic decât numărul locurilor repartizate, la nivelul tuturor programelor de licență din cadrul ASE, începând cu anul univ. 2020-2021 la anul III de studiu de la specializarea Resurse umane au fost redistribuite un nr. de 5 locuri la buget )