Facultatea de Administraţie şi Management Public propune următoarele programe postuniversitare:

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE 180 ORE     PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE 20 / 40 ORE

Achiziții publice
– plan de învățământ

Inițiere în managementul administrației publice locale
– plan de învățământ

Managementul instituțiilor publice
– plan de învățământ

Inițiere în managementul instituțiilor publice
– plan de învățământ

Managementul administrației publice locale
– plan de învățământ

Inițiere în coordonarea și comunicarea interministerială
– plan de învățământ

Managementul poliției locale
– plan de învățământ

Inițiere în mecanisme și proceduri legislative în administrația publică
– plan de învățământ

Managementul politicilor publice
– plan de învățământ

Inițiere în procesul decizional strategic la nivelul administrației publice centrale

– plan de învățământ

Managementul orașelor inteligente
– plan de învățământ

Administrație publică pentru dezvoltare durabilă
– plan de învățământ

Metodologie privind înscrierea și admiterea la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă poate fi consultată aici.

Regulamentul privind activitatea didactică în cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă poate fi consultată aici.

Înscrierea este deschisă oricărui absolvent al unui program de licență.

Fișa de înscriere la programele de studii postuniversitare poate fi descărcată de aici.

Absolvirea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă conduce la obținerea unui certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de suplimentul descriptiv.

 

Informaţii suplimentare privind metodologia de admitere, planurile de învăţământ, regulamentele de studii etc. pot fi accesate aici.