Programul de studii de masterat “Managementul resurselor umane în sectorul public” este acreditat la nivel naţional în domeniul de studii “Ştiinţe administrative”.

Planul de învăţământ

În urma absolvirii programului pot fi vizate următoarele ocupaţii: manager resurse umane, consilier/expert resurse umane, inspector/referent de resurse umane, consultant în resurse umane, consultant piaţa muncii, specialist în resurse umane, director resurse umane, specialişti în domeniul politicilor de resurse umane, specialist în dezvoltare organizațională, formator, evaluator de competenţe profesionale, consilier forţă de muncă şi somaj; consilier orientare privind cariera; analist piaţa muncii; analist sisteme salarizare; inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională; specialist în relaţii de muncă; agent ocupare.