COMPETIȚIE PROIECTE DE CERCETARE STUDENȚEȘTI 2022

TEMATICA GENERALĂ: Digitalizarea Facultății de Administrație și Management Public. 

Sub-temele de interes includ:

 • Universitățile: hub-uri de inovare pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților
 • Creșterea șanselor de angajabilitate a studenților ca urmare a proceselor de transformare digitală a universităților
 • Cum se pregătesc universitățile pentru viitor? Transformarea digitală a universităților.
 • Contribuția inteligentei artificiale la stimularea inovarii in serviciile educationale.
 • Modalități de dezvoltare/ consolidare de noi parteneriate între FAMP și universitățile din țările membre UE în vederea diversificării ofertei de burse ERASMUS. Campanie online de conștientizare și atragere a studenților FAMP cu privire la oportunitățile oferite de bursele ERASMUS, în vederea creșterii gradului de aplicabilitate în rândul studenților;
 • Oportunitatea dezvoltării abilităților de tip soft-skills pentru studenții FAMP prin educație online;
 • Campanie online de promovare a FAMP în rândul elevilor de liceu;
 • Campanie online de atragere a sponsorilor pentru activitățile destinate studenților organizate la nivelul FAMP;
 • Orice altă temă propusă de studenți, dar care să se încadreze în tematica generală a concursului “Digitalizarea în ASE – Digitalizarea în cadrul FAMP”

SCOPUL COMPETITIEI:

Stimularea activității de cercetare științifică a studenților FAMP (studenți înmatriculați la programele de studii universitare de licență și masterat)

BUGET

FAMP va finanța patru teme de cercetare, selectate în urma competiției, bugetul alocat pe fiecare temă fiind de: 1250 lei, bugetul total fiind de 5000 lei. Sursa de finanțare este Bugetul Direcției Managementul Cercetării și Inovării – Academia de Studii Economice București.

ECHIPA DE PROIECT

Studenți FAMP de la programele de studii universitare de licență si/sau masterat. Se pot depune proiecte realizate individual sau de către echipe, caz în care se nominalizează toate pozițiile (coordonator, membri). Se acceptă echipe interdisciplinare, în care pot participa studenți de la mai multe facultăți/departamente.

CALENDARUL COMPETITIEI:

 • Promovarea evenimentului în rândul studenților: 8 – 11 noiembrie 2022;
 • Depunerea propunerilor de proiecte (document word via email: sabie@amp.ase.ro): 14 noiembrie – 2 decembrie 2022;
 • Publicarea propunerilor de proiect înscrise în competiție: 6 decembrie 2022;
 • Evaluarea propunerilor de proiect înscrise în competiție: 6 decembrie 2022;
 • Prezentarea online a propunerilor de proiect: 7 decembrie 2022, începând cu ora 12.30 (puteți realiza un PPT pentru a prezenta online propunerea de proiect);
 • Desemnarea câștigătorilor, premirea acestora și transmiterea listelor cu premianții către DMCI: 8-9 decembrie 2022.

DOSARUL DE CONCURS:

 • Propunerea de proiect (ANEXA 1)
 • Descrierea competenţelor fiecărui membru al echipei şi contribuţiilor aduse la realizarea propunerii de proiect/ cercetării descrise în cadrul proiectului (ANEXA 2)
 • Declarație privind acceptul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (ANEXA 3)

Cele patru proiecte câștigătoare vor putea fi implementate la nivelul FAMP, beneficiind de sprijin și coordonare din partea conducerii și a membrilor facultății.

Lista propunerilor de proiecte poate fi consultată aici

Prezentarea online a propunerilor de proiecte: 7 decembrie 2022, ora 11.00

Topic: Competiție proiecte studențești_Digitalizarea FAMP
Time: Dec 7, 2022 11:00 AM Bucharest

Join Zoom Meeting
https://ase.zoom.us/j/82018237575?pwd=Vk9ZMFBKYUZTTXNOeENKdW1iNGFxZz09

Meeting ID: 820 1823 7575
Passcode: 859218