Concurs pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul FAMP în anul universitar 2022-2023

 

ETAPE

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI – disponibil aici

Metodologia de acordare a gradatiilor de merit pentru personalul didactic de predare – Editia 2022 – HS 171 / 21.09.2022 (disponibila aici)

Pentru mai multe informații puteți accesa următorul link

REPARTIZAREA GRADAȚIILOR DE MERIT LA NIVELUL FAMP (Conform HS 171 / 21.09.2022 disponibil aici)

Dosarele se depun în format fizic și pe suport electronic la secretariatul departamentului.

Comisia de Concurs și Comisia de Soluționare a Contestațiilor poate fi consultată aici

REZULTATUL CONCURSULUI DE ACORDARE A GRADAȚIILOR DE MERIT poate fi consultat aici