Concurs pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul FAMP în anul 2021

 

ETAPE

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI – disponibil aici

Hotărârea nr. 183/22.09.2021 cu privire cu privire la aprobarea modificării Metodologiei  privind  acordarea  gradației  de  merit  pentru  personalul  didactic  de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București (disponibilă aici)

REPARTIZAREA GRADAȚIILOR DE MERIT LA NIVELUL FAMP (Conform HCA 500/ 30.09.2021 disponibil aici)

Dosarele se depun în format fizic și pe suport electronic la secretariatul departamentului în  perioada 7-8 octombrie și 11 octombrie 2021

REZULTATUL CONCURSULUI DE ACORDARE A GRADAȚIILOR DE MERIT poate fi consultat aici….