Programul de studii de licenţă “Administraţie publică” este acreditat la nivel naţional în domeniul de studii “Ştiinţe administrative” şi la nivel european de către European Association for Public Administration Accreditation.

În urma absolvirii programului pot fi vizate următoarele ocupaţii: manager proiect; consilier/expert armonizare legislativă; consilier/expert administraţie publică; consilier diplomatic; inspector de specialitate în administraţia publică; secretar diplomatic; referent de specialitate în administraţia publică; reglementator; agent de dezvoltare; administrator public; consilieri instituţii publice; expert achiziţii publice; specialist în relaţii publice; funcţionar ghişeu servicii publice; specialist în servicii administrative; inspector/referent resurse umane; funcţionar în domeniul resurselor umane; consilier afaceri europene; funcţionar în gestiune economică şi administrativă; specialişti în domeniul politicilor administrative; funcţionar în centrele de informare; funcţionar în birouri de informaţii; auditor intern în sectorul public; examinator de stat de specialitate; funcţionar administrativ; referent evidenţa persoanelor; expert accesare fonduri structurale şi de coeziune; consilier dezvoltare regională şi locală.