Programul de studii de masterat “Administraţie publică şi integrare europeană” este acreditat la nivel naţional în domeniul de studii “Ştiinţe administrative”.

Planul de învăţământ
Fişele de disciplină

În urma absolvirii programului pot fi vizate următoarele ocupaţii: manager proiect, consilier/expert armonizare legislativă, consilier administraţie publică, consilier diplomatic, expert administraţie publică, inspector/referent de specialitate în administraţia publică, secretar diplomatic, consultant în administraţia publică, reglementator, agent de dezvoltare, administrator public, expert achiziţii publice, specialist în relaţii publice, funcţionar ghişeu servicii publice, specialist în servicii administrative, manager/inspector/referent resurse umane, consilier afaceri europene, funcţionar în gestiune economică şi administrativă, specialişti în domeniul politicilor administrative, funcţionar în centrele de informare, auditor intern sectorul public, secretar de comună/municipiu.