SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ A STUDENŢILOR

EDIȚIA  6-7 aprilie 2023 

Secţiunile Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 2023 la Facultatea de Administrație și Management Public sunt:

 1. „Administratie și Management Public” (secţiunea pentru programul de licență Administrație Publică)
 2. „Tendințe și Direcții de Cercetare în Sociologie și Resurse Umane” (secţiunea pentru programul de licență Resurse Umane)
 3. „Administrație Publică și Integrare Europeană” (secţiunea pentru programele de masterat)

Paşi importanţi:

 • finalizarea titlului lucrării împreună cu conducătorul ştiinţific – cadrul didactic ce vă îndrumă în elaborarea acesteia;
 • înscrierea în intervalul 06-20.03.2023 cu titlul exact al lucrării, la secretariatul departamentului pe una din secţiunile de mai sus (va trebui să menționați numele vostru, specializarea, grupa, anul, titlul lucrării, coordonatorul – aceste informații le veți trimite pe adresa lavinia.musat@amp.ase.ro)
 • lucrarea va fi transmisă pe mail conducătorului științific în intervalul 3-4 aprilie 2023;
 • programarea susţinerilor pentru 6-7 aprilie 2023 poate fi consultata in documentele de mai jos:

CONDIŢII DE TEHNOREDACTARE

Avantajele participării:

 • plus de experienţă în elaborarea şi susţinerea unei lucrări ştiinţifice (lucrare de licenţă, disertaţie);
 • punct forte al C.V.-ului dvs.;
 • diplome şi premii (bani, cărţi, etc.);
 • şansa locului I la nivel de facultate şi calificarea la faza pe universitate, cu posibilitatea obţinerii unei burse de cercetare pentru un întreg an universitar.

Vă dorim succes!