SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ A STUDENŢILOR

EDIȚIA 9 – 10 aprilie 2020

Secţiunile Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 2020 la Facultatea de Administrație și Management Public sunt:

 1. „Administratie și Management Public” (secţiunea pentru programul de licență Administrație Publică)
 2. „Tendințe și Direcții de Cercetare în Sociologie și Resurse Umane” (secţiunea pentru programul de licență Resurse Umane)
 3. „Administrație Publică și Integrare Europeană” (secţiunea pentru programele de masterat)

Paşi importanţi:

 • finalizarea titlului lucrării împreună cu conducătorul ştiinţific – cadrul didactic ce vă îndrumă în elaborarea acesteia;
 • înscrierea în intervalul 09 – 23.03 cu titlul exact al lucrării, la secretariatul departamentului la una din secţiunile de mai sus;
 • lucrarea va fi transmisă pe mail conducătorului științific în intervalul 6 – 8 aprilie 2020;
 • programarea susţinerilor pentru 9-10 aprilie 2020 va fi afişată la avizierul departamentului, precum si pe famp.ase.ro accesand urmatorul link.

CONDIŢII DE TEHNOREDACTARE

Avantajele participării:

 • plus de experienţă în elaborarea şi susţinerea unei lucrări ştiinţifice (lucrare de licenţă, disertaţie);
 • punct forte al C.V.-ului dvs.;
 • diplome şi premii (bani, cărţi, etc.);
 • şansa locului I la nivel de facultate şi calificarea la faza pe universitate, cu posibilitatea obţinerii unei burse de cercetare pentru un întreg an universitar.

Vă dorim succes!