Mesaj adresat de Prof. univ. dr. Cristina ALPOPI, Directorul Departamentului “Administrație și Management Public”

O administrație transparentă și un management public puternic și creativ reprezintă condiții ale dezvoltării economice și sociale ale unei țări. Pornind de la această premisă, Departamentul de Administrație și Management Public din cadrul Academiei de Studii Economice din București, încorporând programele sale academice într-un context de cercetare și acordând prioritate cercetării științifice, contribuie la stimularea performanței în domeniul administrației și managementului public.

Rolul nostru constă în formarea specialiștilor în domeniul administrației publice și al resurselor umane și a viitoarelor generații de lideri publici care să aducă contribuții semnificative la toate nivelurile de guvernare. Ne pregătim studenții pentru a dobândi cunoștințe solide și abilități organizaționale necesare pentru rezolvarea problemelor complexe într-un mediu aflat într-o permanentă schimbare.

Printre obiectivele noastre specificăm perfecționarea permanentă a structurii planului de învățământ în raport cu cerințele pieței muncii precum și a fișelor disciplinelor circumscrise departamentului și crearea unui mediu dinamic și stimulativ pentru studenți și cadre didactice, pentru ca aceștia să-și dezvolte pe deplin potențialul.

Pentru realizarea obiectivelor colaborăm cu celelalte departamente din cadrul Academiei de Studii Economice din București, cu cercetători din țară și străinătate, precum și cu administrația centrală și locală din țara noastră.

Prof.univ.dr. Cristina ALPOPI

Director Departament Administrație și Management Public

prof. univ. dr. CRISTINA ALPOPI