GRUPE

PROGRAMUL DE LICENȚĂ ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ”

ANUL I

GRUPĂ TUTORE DATE DE CONTACT
201 masterandă Cătălina Mazilu maziluelena17@stud.ase.ro
202 masterandă Cătălina Mazilu maziluelena17@stud.ase.ro
203 masterandă Cătălina Mazilu maziluelena17@stud.ase.ro
204 masterand Cristian Oprea cristian.oprea@stud.ase.ro
205 masterand Cristian Oprea cristian.oprea@stud.ase.ro
206 masterand Cristian Oprea cristian.oprea@stud.ase.ro
207 masterandă Georgiana Medințu medintugeorgiana18@stud.ase.ro
208 masterandă Georgiana Medințu medintugeorgiana18@stud.ase.ro
209 masterandă Georgiana Medințu medintugeorgiana18@stud.ase.ro
210 masterandă Ionela Negulescu negulescuionela19@stud.ase.ro
211 masterandă Ionela Negulescu negulescuionela19@stud.ase.ro
212 masterandă Ionela Negulescu negulescuionela19@stud.ase.ro
213 masterandă Cătălina Mazilu maziluelena17@stud.ase.ro

ANUL II

ANUL III

PROGRAMUL DE LICENȚĂ ”RESURSE UMANE”

ANUL I

GRUPĂ TUTORE DATE DE CONTACT
239 masterand Iulian Trușcă truscamarian19@stud.ase.ro
240 masterand Iulian Trușcă truscamarian19@stud.ase.ro
241 masterandă Maria Tudor tudorvictoria18@stud.ase.ro
242 masterandă Maria Tudor tudorvictoria18@stud.ase.ro
243 masterandă Maria Tudor tudorvictoria18@stud.ase.ro

ANUL II

ANUL III

PROGRAMUL DE MASTERAT ”ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC”

ANUL I

ANUL II

PROGRAMUL DE MASTERAT ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ”

ANUL II

PROGRAMUL DE MASTERAT ”MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SECTORUL PUBLIC”

ANUL I

ANUL II