GRUPE

PROGRAMUL DE LICENȚĂ ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ”

ANUL I

GRUPĂ TUTORE DATE DE CONTACT
201 prof.univ.dr. Colesca Sofia Elena sofia.colesca@man.ase.ro
202 prof.univ.dr. Colesca Sofia Elena sofia.colesca@man.ase.ro
203 conf.univ.dr. Păceșilă Mihaela mihaela.pacesila@man.ase.ro
204 asist.univ.dr. Nastacă Corina corina.nastaca@amp.ase.ro
205 asist.univ.dr. Drugău Andreea Ligia andreea.drugau@amp.ase.ro
206 asist.univ.dr. Drugău Andreea Ligia andreea.drugau@amp.ase.ro
207 conf.univ.dr. Păceșilă Mihaela mihaela.pacesila@man.ase.ro
208 conf.univ.dr. Păceșilă Mihaela mihaela.pacesila@man.ase.ro
209 prof.univ.dr. Colesca Sofia Elena sofia.colesca@man.ase.ro
210 asist.univ.dr. Nastacă Corina corina.nastaca@amp.ase.ro
211 prof.univ. dr. Profiroiu Alina alina.profiroiu@amp.ase.ro
212 prof.univ. dr. Profiroiu Alina alina.profiroiu@amp.ase.ro

ANUL II

ANUL III

PROGRAMUL DE LICENȚĂ ”RESURSE UMANE”

ANUL I

GRUPĂ TUTORE DATE DE CONTACT
242 conf. univ.dr. Burcea Ștefan Gabriel stefan.burcea@amp.ase.ro
243 conf. univ.dr. Burcea Ștefan Gabriel stefan.burcea@amp.ase.ro
244 conf. univ.dr. Burcea Ștefan Gabriel stefan.burcea@amp.ase.ro
245 conf. univ.dr. Burcea Ștefan Gabriel stefan.burcea@amp.ase.ro
246 conf. univ.dr. Burcea Ștefan Gabriel stefan.burcea@amp.ase.ro

ANUL II

ANUL III

PROGRAMUL DE MASTERAT ”ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC”

ANUL I

ANUL II

PROGRAMUL DE MASTERAT ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ”

ANUL I

ANUL II

PROGRAMUL DE MASTERAT ”MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SECTORUL PUBLIC”

ANUL I

ANUL II