Pregătirea examenului de disertație

  • Studenții din anul 2 din cadrul programelor de masterat ale Facultății de Administrație și Management Public, ce doresc să susțină lucrarea de disertație în sesiune iulie 2021, trebuie să își depună cererea de alegere a temei de disertație și cadrul didactic coordonator al lucrării de finalizare până la data de 30 noiembrie 2020.
  • Studenții din an suplimentar sau absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut lucrarea de disertație trebuie să își depună cererea de alegere a temei de disertație și cadrul didactic coordonator al lucrării de finalizare până la data de 30 noiembrie 2020, dacă doresc susținerea examenului de disertației în sesiunea iulie 2021.

Regulamente și documente ASE privind realizarea și susținerea lucrării de disertație

Studenții sunt rugați să consulte următoarele documente: