Pregătirea examenului de licență

  • Studenții din anul 3 din cadrul programelor de licență ale Facultății de Administrație și Management Public, ce doresc să susțină lucrarea de licență în sesiunea iulie 2024, trebuie să își depună cererea de alegere a temei de licență și cadrul didactic coordonator al lucrării de finalizare până la data de 27 octombrie 2023.
  • Studenții din an suplimentar sau absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut lucrarea de licență și doresc susținerea examenului de licență în sesiunea iulie 2024, trebuie să își depună cererea de alegere a temei de licență și cadrul didactic coordonator al lucrării de finalizare până la data de 27 octombrie 2023. 

Regulamente și documente ASE privind realizarea și susținerea lucrării de licență

Studenții sunt rugați să consulte următoarele documente: