COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

PREŞEDINTE Prof. univ. dr. Elvira NICA
Membru Prof. univ. dr. Ruxandra-Irina POPESCU
Membru Lector univ. dr. Ștefan Gabriel BURCEA
Membru Lector univ. dr. Oana Matilda SABIE
Membru (student) Cristian OPREA
Membru (reprezentant angajatori) Ciprian NICOLAE

Informaţiile suplimentare privind asigurarea calităţii şi controlul managerial intern în cadrul ASE pot fi accesate aici.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii