COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

PREŞEDINTE Prof. univ. dr. Elvira NICA
Membru Prof. univ. dr. Ruxandra-Irina POPESCU
Membru Conf. univ. dr. Ștefan Gabriel BURCEA
Membru Lector univ. dr. Oana Matilda SABIE
Membru (student) Robert-Valentin CIOCĂZAN
Membru (reprezentant angajatori) Ciprian NICOLAE

Informaţiile suplimentare privind asigurarea calităţii şi controlul managerial intern în cadrul ASE pot fi accesate aici.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii