COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

PREŞEDINTE Prof. univ. dr. Elvira NICA
Membru Conf. univ. dr. Ștefan Gabriel BURCEA
Membru Conf. univ. dr. Oana Matilda SABIE
Membru Lect. univ. dr. Ana Mădălina BÎGU (POTCOVARU)
Membru (student) Robert-Valentin CIOCĂZAN
Membru (reprezentant angajatori) Răzvan Marin PÎRCĂLĂBESCU

Informaţiile suplimentare privind asigurarea calităţii şi controlul managerial intern în cadrul ASE pot fi accesate aici.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii