Programul de studii de licenţă “Resurse umane” este acreditat la nivel naţional în domeniul de studii “Sociologie”.

În urma absolvirii programului pot fi vizate următoarele ocupaţii: specialist resurse umane; specialist în recrutare; specialist în compensaţii şi beneficii; sociolog; asistent de cercetare în antropologie; asistent de cercetare în sociologie; analist de mediu; cercetător de dezvoltare comunitară; referent de specialitate marketing; comentator publicist; corespondent special (ţară şi străinatate); profesor în învăţământul gimnazial; mentor; consultant reconversie; consilier administraţia publică; specialist relaţii sociale; consilier forţa de muncă şi somaj; referent de specialitate forţă de muncă şi somaj; consilier orientare privind cariera; analist piaţa muncii; analist sisteme salarizare; inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională; evaluator de competenţe profesionale; specialist în relaţii de muncă; agent ocupare.