Informare către membrii comunității universitare a ASE din București cu privire la interdicția de a efectua prelucrări neautorizate de date cu caracter personal în cadrul procesului educațional desfășurat în regim on-line

LICENȚĂ

Graficul activităţilor pentru programele de licenţă

Calendarul studentului ASE

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă

Procedura privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților în sesiunea iunie-iulie anul universitar 2020-2021

MASTERAT

Graficul activităţilor pentru programele de masterat

Calendarul studentului ASE

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat

Procedura privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților în sesiunea iunie-iulie anul universitar 2020-2021

TIPURI DE TAXE PERCEPUTE ÎN CADRUL ASE BUCUREȘTI

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Procedura de plată a taxelor aplicate în ASE

Plati ONLINE