LICENȚĂ

Graficul activităţilor pentru programele de licenţă

Calendarul studentului

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă

MASTERAT

Graficul activităţilor pentru programele de masterat

Calendarul studentului

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat

TIPURI DE TAXE PERCEPUTE ÎN CADRUL ASE BUCUREȘTI

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Procedura de plată a taxelor aplicate în ASE

Plati ONLINE