Hotărârea nr. 202/01.10.2021 cu privire la aprobarea modificării procesului de organizare și desfășurare a activităților didactice, în semestrul I al anului universitar 2021-2022, prin trecerea, începând cu data de 04 Octombrie 2021 a tuturor activităților didactice în online

Informare către membrii comunității universitare a ASE din București cu privire la interdicția de a efectua prelucrări neautorizate de date cu caracter personal în cadrul procesului educațional desfășurat în regim on-line

LICENȚĂ

Graficul activităţilor pentru programele de licenţă

Calendarul studentului

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă

Procedura privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților în sesiunea ianuarie-februarie anul universitar 2021-2022

MASTERAT

Graficul activităţilor pentru programele de masterat

Calendarul studentului

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat

Procedura privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților în sesiunea ianuarie-februarie anul universitar 2021-2022

TIPURI DE TAXE PERCEPUTE ÎN CADRUL ASE BUCUREȘTI

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Procedura de plată a taxelor aplicate în ASE

Plati ONLINE