Informare către membrii comunității universitare a ASE din București cu privire la interdicția de a efectua prelucrări neautorizate de date cu caracter personal în cadrul procesului educațional desfășurat în regim on-line

Hotărârea nr. 32/09.03.2022 cu privire la aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind reluarea activităților didactice cu prezență fizică în campus, începând cu 21.03.2022

Hotărârea CA nr. 121/16.03.2022, cu privire la aprobarea Procedurii privind modalitățile de desfășurare a activităților de predare și instruire și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 14/17.02.2022, cu privire la aprobarea modificării Procedurii privind modalitățile de desfășurare a activităților de predare și instruire, propriul circuit de intrare și de ieșire a studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

LICENȚĂ

Graficul activităţilor pentru programele de licenţă

Calendarul studentului

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă

MASTERAT

Graficul activităţilor pentru programele de masterat

Calendarul studentului

Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat

TIPURI DE TAXE PERCEPUTE ÎN CADRUL ASE BUCUREȘTI

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Procedura de plată a taxelor aplicate în ASE

Plati ONLINE