DESPRE NOI

MISIUNE
VALORI
IDENTITATE

ECHIPA

#PROFESOR
LA
FAMP

ADMITERE

#STUDENT
LA
FAMP

LA UN CLICK DISTANȚĂ

NOUTĂȚI

EVENIMENTE VIITOARE

CONTACT

STAY TUNED

27 DE ANI DE LA CREAREA PROGRAMULUI DE LICENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ÎN ASE
12 ANI DE LA CREAREA FACULTĂ
ȚII DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC

MESAJUL DECANULUI

 Îmi afirm crezul că Facultatea de Administraţie şi Management Public a reînviat tradiţia ASE  ,,de a pregăti pentru funcţiunile administraţiei publice, cu caracter economic” și a devenit un spațiu de solidă formare intelectuală a tinerelor generaţii de profesionişti în domeniul administraţiei publice,  iar prin dezvoltarea programului de studii de licenţă  „Resurse umane”, domeniul Sociologie, creează posibilitatea formării unor prestigioşi specialişti în domeniul resurselor umane, în concordanţă cu dinamica societăţii româneşti din ultimii ani.

Noi suntem o echipă dinamică, ambiţioasă şi profesionistă!

MISIUNE, VALORI, OBIECTIVE

Misiunea FAMP este de a crea un context educațional și de cercetare interdisciplinară favorabil formării viitoarelor elite ale mediului economico-social și administrativ prin dezvoltarea abilităților și competențelor specifice domeniilor științe administrative și sociologie, capabile să răspundă provocărilor economice, sociale și de mediu în contextul globalizării.

Valorile esenţiale pe care se sprijină viziunea şi misiunea facultăţii noastre sunt: continuitatea, profesionalismul, responsabilitatea, solidaritatea, creativitatea, performanţa, credibilitatea, transparenţa, calitatea şi etica în actul educaţional. Aceste valori au demonstrat că pot face diferenţa, pentru că au contribuit în timp la dezvoltarea unei culturi organizaţionale puternic orientată către performanţă în educaţie şi cercetare academică.

Facultatea de Administraţie şi Management Public îşi propune să devină un pol regional în educaţie şi cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor administrative şi socioumane. Preocupările continue ale facultăţii noastre referitoare la identificarea de soluţii concrete la provocările mediului administrativ şi economic şi la actualizarea şi adaptarea permanentă a curriculei universitare la mutaţiile de pe piaţa forţei de muncă facilitează înzestrarea viitorilor funcţionari publici şi specialişti în domeniul resurselor umane cu cunoştiinţe de bază şi de specialitate necesare efortului comun de modernizare a societăţii româneşti în conformitate cu standardele europene şi internaţionale.

Programul de licență “Administrație Publică” din cadrul Facultăţii de Administrație și Management Public este SINGURUL PROGRAM din cadrul Academiei de Studii Economice din București ACREDITAT INTERNAȚIONAL de către Asociaţia Europeană de Acreditare a Programelor de Administraţie Publică (European Association for Public Administration Accreditation-EAPAA). Durata acreditării este de șapte ani (2019-2026). Pentru mai multe detalii accesați următorul link.