CENTRUL INTERNAȚIONAL DE MANAGEMENT PUBLIC (CIMP)


Centrul Internaţional de Management Public
 este prima structură de cercetare interdisciplinară înfiinţată în România în domeniul managementului public.

Centrul a fost creat în 2006, în cadrul unui proiect CEEX şi face parte din „International Public Management Network”, fiind deschis pentru dezvoltarea de parteneriate cu universităţi, organizaţii publice şi private din ţară şi din străinătate.

Principalele domenii de cercetare şi consultanţă sunt următoarele: management public, administraţie publică comparată, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, servicii publice, politici publice, econometrie, informatică managerială, statistică, sociologie, managementul organizaţiilor internaţionale etc.

Principalele obiective ale centrului sunt următoarele:

  1.  promovarea şcolii româneşti de management public în dezbaterile organizate la nivel naţional şi internaţional;
  2.  crearea şi dezvoltarea unor parteneriate interne şi internaţionale cu universităţi, instituţii şi autorităţi publice, companii internaţionale de consultanţă de profil şi centre similare de management public din alte state;
  3.  stimularea transferului de know-how şi bune practici în domeniul managementului public din alte state în instituţii şi autorităţi publice din România şi invers;
  4.  cointeresarea tinerilor cercetători doctoranzi, masteranzi, asistenţi, studenţi şi dezvoltarea potenţialului de cercetare al acestora;
  5.  creşterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi aplicative, ca urmare a dezvoltării colaborării cu instituţii şi autorităţi publice din România şi din alte state şi integrarea în reţele internaţionale de cercetare.