Proiectul POCU/626/6/13/131645 „Parteneriat sustenabil pentru practica studenților (Future Stars)” se derulează pe o perioadă de 24 de luni (în intervalul 22.09.2020-21.09.2022), fiind implementat de Academia de Studii Economice din București. Proiectul urmărește dezvoltarea unei platforme informatice prin care sunt gestionate interacțiunile dintre companii și universitate în ceea ce privește convențiile de practică și parteneriatele încheiate.
Pe lângă acestea, proiectul pune la dispoziția grupului țintă (GT) un pachet integrat de consiliere profesională și mentorat în carieră și stagii de practică la angajatori. Sunt vizați angajatorii din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate în SNC, precum și cei din domeniile de specializare conform SNCDI.

Beneficiile studenților care se înscriu în activitățile proiectului FUTURE STARS:

– identificarea de locuri de practică din mediul privat relevante pregătirii profesionale și educaționale a studenților;

– utilizarea platformei de practică dezvoltată în proiect și a tuturor materialelor puse la dispoziție de către membrii proiectului pentru a facilita tranziția studenților de la mediul educațional la piața muncii;

– posibilitatea identificării și obținerii unui loc de muncă într-unul dintre sectoarele prioritare la nivel național conform SNC și SNCDI;

– 50 de premii în valoare de 1000 de lei fiecare la nivelul proiectului, oferite studenților conform criteriilor .  Metodologia de premiere poate fi consultată aici

IMPORTANT!  Anunț premiere (sesiunea septembrie 2021)

IMPORTANT! Anunț premiere (sesiunea iulie 2022)

Depunerea dosarelor de candidatură de către studenții interesați de proiect

Studentul va intra pe pagina web www.comunitateadepractica.ase.ro și apoi pe rubrica destinată înscrierii în proiect, unde toate formularele se vor completa automat.

Astfel, înscrierea se va desfășura online, prin parcurgerea următoarelor etape: Click pentru Detalii

Tutorialul platformă pentru practica de specialitate poate fi consultat aici

Daca toate documentele de înscriere precizate mai sus sunt complete și corect completate, ele vor fi centralizate atât în format electronic, cât și în format fizic. Studentul va primi documentele pe e-mail, le va tipări, va adăuga Copia CI, le va scana și apoi le va trimite prin email la adresa comunitateadepractica@amp.ase.ro, în cel mult 3 zile, urmând să fie transmise și în original la sediul facultății de care aparține, prin poștă în cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora prin email.

Perioada de selecție a grupului țintă se desfășoară în mod continuu până în luna 24 de implementare a proiectului. Selecția GT se va face pe măsura înregistrării dosarelor de candidatură, pe baza analizei documentației depuse.

Comunicarea rezultatelor selecției:

Rezultatele selecției le vor fi aduse studenților la cunoștință prin intermediul e-mailului, prin intermediul platformei, față în față sau telefonic.

 

Semnarea convențiilor/contractelor de practică în formă tripartită (anexe la Metodologia de derulare a stagiilor de practică).

După stabilirea statusului de membru GT, va fi semnată convenția de practică tripartite de către studentul selectat, universitatea de la care provine acesta și partenerul de practică.