Studentul va intra pe pagina web www.comunitateadepractica.ase.ro și apoi pe rubrica destinată înscrierii în proiect, unde toate formularele se vor completa automat. Astfel, înscrierea se va desfășura online, prin parcurgerea următoarelor ETAPE:

 1. Înregistrarea în proiect;
 2. Completarea datelor personale în toate formularele de înscriere;
 3. Descărcarea formularelor de înscriere în GT (anexele menționate anterior);
 4. Semnarea și transmiterea anexelor, precum și a documentelor suplimentare;
 5. Înmânarea dosarului de înscriere în GT expertului de grup țintă (termenul de transmitere a dosarelor în format fizic va fi stabilit de către expertul grup țintă împreuna cu studenții gestionați);
 6. Dosarele de candidatură vor conține următoarele documente:
  1. Cerere de înscriere – model Anexa 1;
  2. Formular grup țintă – Anexa 2;
  3. Declarație de evitare a dublei finanțări – Anexa 3;
  4. Declarație de eligibilitate grup țintă – Anexa 4;
  5. Declarație privind acordul utilizării datelor personale – Anexa 5;
  6. Declarație interes activități proiect – Anexa 6;
  7. Copie cartea de identitate;
  8. Dovada (Adeverința) care atestă calitatea de student (din care să reiasă că este înscris în anul 1 sau 2, licență sau masterat, în anul universitar în curs, la Facultatea de Administratie si Management Public). Aceasta va fi adăugată automat în platformă din sistemul ASE, iar studentul va trebui doar să o integreze cu celelalte documente de mai sus.