Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Practica de specialitate


Metodologia de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate pentru studiile universitare de licenţă poate fi accesată aici.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate pentru studiile universitare de masterat poate fi consultată aici.

SELECȚIA STUDENȚILOR PENTRU ORGANIZAȚIILE PARTENERE DE PRACTICĂ, ETAPA I, 23-29 ianuarie 2017

Situaţia privind locurile de practică puse la dispoziţia studenţilor de către organizaţiile partenere, prin acorduri de practică încheiate cu FAMP, poate fi consultată aici. (Erată: Fundaţia Calea Victoriei 2007 oferă 5 locuri de practică; Primăria Sector 2 oferă 30 de locuri de practică; Gral Medical asigură 6 locuri de practică)

Formularele pentru exprimarea opţiunilor privind organizaţiile partenere de practică sunt disponibile aici, pentru studenţii de la Programul de licenţă Administraţie Publică şi aici, pentru studenţii de la Programul de licenţă Resurse Umane. Studenții interesați pot completa formularele pentru exprimarea opţiunilor privind organizaţiile partenere de practică până la data de 29 ianuarie 2017.

Evidenţa centralizată a opţiunilor studenţilor privind bazele de practică puse la dispoziţie de către FAMP poate fi vizualizată aici.

Rezultatele privind repartizarea studenţilor pe bazele de practică puse la dispoziţie de către facultate pot fi consultate aici, pentru programul de studii „Administraţie Publică” și aici, pentru programul de studii „Resurse Umane”. Rezultatele au fost afișate în data de 1 februarie 2017.

SELECȚIA STUDENȚILOR PENTRU ORGANIZAȚIILE PARTENERE DE PRACTICĂ, ETAPA A II-A, 1-5 februarie 2017

Formularul pentru exprimarea opţiunilor privind organizaţiile partenere de practică, de către studenții de la Specializarea „Administraţie Publică”, este disponibil aici.

Evidenţa centralizată a opţiunilor studenţilor privind bazele de practică puse la dispoziţie de către FAMP în a II-a etapă a selecției poate fi vizualizată aici.

Rezultatele privind repartizarea studenţilor de la programul de studii „Administraţie Publică” pe bazele de practică puse la dispoziţie de către facultate în a II-a etapă pot fi consultate aici.

Structura cadru a proiectului de practică poate fi accesată astfel: Programul de licenţă „Administraţie Publică” aici.  Programul de licenţă „Resurse Umane” aici.  Programul de master „Administraţie şi Management Public” aici.  Programul de master „Administraţie Publică şi Integrare Europeană” aici.  

Formatul jurnalului de practică poate fi vizualizat aici.

Modelul de atestat de practică poate fi vizualizat aici.

Distribuţia cadrelor didactice pe formaţii de studiu pentru colocviul de practică poate fi accesată astfel:  Programul de licenţă „Administraţie Publică” aici. Programul de licenţă „Resurse Umane” aici.  Programul de master „Administraţie şi Management Public” aici.  Programul de master „Administraţie Publică şi Integrare Europeană” aici.  

Programarea susţinerii colocviului de practică este disponibilă astfel:  Programul de licenţă „Administraţie Publică” aici.  Programul de licenţă „Resurse Umane” aici.  Programul de master „Administraţie şi Management Public” aici.  Programul de master „Administraţie Publică şi Integrare Europeană” aici.