MASTERAT

COMISIILE PENTRU EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT_SESIUNEA IULIE 2020

SITUAȚIA CALIFICATIVELOR ACORDATE PENTRU LUCRAREA DE DISERTAȚIE

ÎNSCRIEREA ȘI SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT_SESIUNEA IULIE 2020

Pentru a afla MODALITĂȚILE DE ACHITARE A TAXEI DE ÎNSCRIERE PENTRU SUSȚINEREA DISERTAȚIEI accesați urmatorul link.

REPARTIZAREA ABSOLVENȚILOR PE COMISII ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE FINALIZARE

LICENȚĂ

COMISIILE PENTRU EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ_SESIUNEA IULIE 2020

SITUAȚIA CALIFICATIVELOR ACORDATE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ

ÎNSCRIEREA ȘI SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ-SESIUNEA IULIE 2020

Pentru a afla MODALITĂȚILE DE ACHITARE A TAXEI DE ÎNSCRIERE PENTRU SUSȚINEREA LICENȚEI accesați urmatorul link.

REPARTIZAREA ABSOLVENȚILOR PE COMISII ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE FINALIZARE