Studenții ASE București care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2022 trebuie să completeze cererea-tip și să o transmită la cereretabere@gmail.com  sau să o depună la secretariatul facultății, în perioada 5 – 10 iulie 2022 (până la ora 16:00).

Conform art. 4 al Metodologiei, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești ce se vor desfășura în perioada vacanței de vară 2022 sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, din ciclurile licență și masterat, integraliști (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar 2020/2021 respectiv, pentru studenții din anul I, care au promovat toate disciplinele de studiu din semestrul I al anului universitar curent 2021/2022), în vârstă de până la 35 de ani. În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, ierarhizarea se va face pe baza criteriilor sociale, neaplicându-se criteriul student-integralist.

Listele cu studenții ce se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. a) și lit. b) și listele de rezerve pentru fiecare categorie de studenți se vor afișa la avizier și pe site-ul propriu până la 12 iulie 2022, ora 16:00.

Pentru alte detalii cu privire la etapele de distribuire a locurilor în taberele studențești, vă rugăm să consultați Metodologia privind organizarea taberelor studențești.

Puteți transmite orice întrebare, nelămurire, problemă legată de repartizarea locurilor de tabără la cereretabere@gmail.com.

 

Anexa 7.1 Declaratie consimtamant 

Anexa 2 Grila punctaj studenti implicati

Calendar tabere studentesti

Numar total locuri pe facultati

Monitorul Oficial Partea I nr. – 670 bis

Lista cereri depuse 

Proces verbal de selecție cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul Național “Tabere studențești” în anul 2022

Informare studenti intalnire alegere locatie si perioada Tabere studentesti