ȘCOALA DE VARĂ ”Statistics Summer School”

EDIȚIA a IV-a

16-19 septembrie 2019

Între 16 și 19 septembrie 2019 s-a derulat a patra ediție a Școlii de vară a FAMP ”Statistics Summer School”, în parteneriat cu Observatorul Social din România. Principalul SCOP al școlii de vară a fost de a realiza și furniza aplicații practice de analiză statistică pentru studenții participanți, în domeniul cercetării sociale și analizei de rețea.

Activitățile au fost concentrate pe utilizarea de aplicații statistice prin soft-uri specializate (SPSS, STAT, UciNET, JASP), pentru a dezvolta competențe de analiză în cercetarea socială și analiza de rețele într-o manieră aplicativă.

Cele 24 de ore ale Statistics Summer School au oferit celor 20 DE PARTICIPANȚI (18 studenți de la programul ”Resurse Umane” și 2 masteranzi) ocazia de a-şi dezvolta competenţele şi aptitudinile de analiză statistică a datelor sociale.

Cursurile au fost susținute de:

  • Marian -Gabriel Hâncean (c univ. dr. la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București și Președintele Observatorul Social din România);
  • Ștefania Matei (doctor în sociologie, cercetător în cadrul Institutului de Cercetare al Universității din București);
  • Iulian Oana (doctorand la Școala de Sociologie a Universității din București);
  • Bianca Mihăilă (doctorand la Școala de Sociologie a Universității din București și membră Observatorul Social din România);
  • Maria Stoicescu (doctorand la Școala de Sociologie a Universității din București);
  • Adelina Alexandra Stoica (doctorand la Școala de Sociologie a Universității din București).

Cei șase instructori din cadrul Observatorului Social și a Universității București, cu reală expertiză în analiza statistică a datelor sociale de tip atribut şi relaţionale (de tip reţea) au derulat cu succes lucrările școlii de vară, coordonate și la a patra ediție de către asist. univ. dr. Roxana Brișcariu.