Programul Național „Tabere Studențești” 2024

Studenții FAMP care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național ,,Tabere Studențești” 2024 trebuie să completeze cererea-tip și declarația de consimțământ și să le transmită la adresa de mail: cereretabere@gmail.com, în perioada 27 mai-12 iunie 2024 (până la ora 16.00).

Conform art. 4 al Metodologiei privind organizarea taberelor studențești, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești ce se vor desfășura în perioada vacanței de vară 2024 sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, din ciclurile licență, masterat și doctorat, integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiune de iarnă, în cazul studenților din anul I) și sunt în vârstă de până la 35 de ani. În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, neaplicându-se criteriul student-integralist.

Puteți transmite orice întrebare, nelămurire, problemă legată de repartizarea locurilor de tabără la cereretabere@gmail.com.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați: Calendarul de depunere a candidaturilor pentru obținerea unui loc în cadrul taberelor studențești și Metodologia privind organizarea taberelor studențești.

LISTA CU STUDENŢII FAMP CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DE LA ART. 5 (1) LIT.A) ȘI DE LA ART.5 (1) LIT.B) PENTRU A BENEFICIA DE TABERE ÎN PROGRAMUL „TABERE STUDENŢEŞTI 2024”

Data de întâlnire a comisiei este 17 iunie 2024, sala 0033 ora 11.00