Prof. univ. dr. Ruxandra Irina POPESCU

PRODECAN: Relațiile cu studenții și mediul economico-social

PROGRAM DE AUDIENȚE:

E-mail:irina.popescu@man.ase.ro

Sala 0032/0033

 

RESPONSABILITĂȚI

 • răspunde de gestionarea relațiilor interinstituționale și cu mediul economico-social;
 • dezvoltă programe/proiecte în parteneriat cu mediul economico-social;
 • administrează procesul de asigurare a bazelor de practică pentru studenții de la ciclul de studii universitare de licență și masterat;
 • monitorizează procesul de desfășurare a practicii de specialitate și programele de internship/voluntariat ale facultății;
 • organizează și coordonează procesul de acordare a burselor și taberelor studențești și comisia de atribuire a acestora;
 • coordonează activităţile de reorganizare şi actualizare a site-ului facultăţii;
 • coordonează procesul de organizare și desfășurare a evenimentelor social-culturale pentru studenții facultății;
 • răspunde de relația cu studenții facultății și problematica socială a acestora, organizează periodic întâlniri, activități extrașcolare cu studenții;
 • menține relația cu absolvenții și supraveghează patforma e-alumni;
 • coordonează acțiunile de marketing educațional pentru promovarea facultății în licee, reprezentare a facultăţii la târgurile educaționale și organizează evenimente în scopul promovării facultății;
 • coordonează activitățile pentru Ziua facultății;
 • răspunde de relația cu învățământul preuniversitar;
 • exercită și alte atribuții stabilite de către decanul facultății.