Facultatea de Administraţie şi Management Public îşi propune să devină un pol regional în educaţie şi cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor administrative şi socioumane. Preocupările continue ale facultăţii noastre referitoare la identificarea de soluţii concrete la provocările mediului administrativ şi economic şi la actualizarea şi adaptarea permanentă a curriculei universitare la mutaţiile de pe piaţa forţei de muncă facilitează înzestrarea viitorilor funcţionari publici şi specialişti în domeniul resurselor umane cu cunoştiinţe de bază şi de specialitate necesare efortului comun de modernizare a societăţii româneşti în conformitate cu standardele europene şi internaţionale.

Misiunea pe care şi-a asumat-o comunitatea academică din cadrul facultăţii constă în pregătirea de specialişti cu studii superioare în domeniul administraţiei publice centrale şi locale pentru România şi UE şi al cercetării ştiinţifice de profil. Dorim să dezvoltăm personalităţi şi caractere umane puternice, conforme cu idealurile umaniste şi standardele calitative de formare de competenţe profesionale competitive în domeniile ştiinţelor sociale. Pentru a-şi îndeplini misiunea facultatea noastră colaborează cu ministerele de resort, cu parteneri locali, judeţeni, naţionali şi internaţionali şi totodată asigură cadrul necesar completării pregătirii teoretice de specialitate a studenţilor cu activităţi practice.

Valorile esenţiale pe care se sprijină viziunea şi misiunea facultăţii noastre sunt: continuitatea, profesionalismul, responsabilitatea, solidaritatea, creativitatea, performanţa, credibilitatea, transparenţa, calitatea şi etica în actul educaţional. Aceste valori au demonstrat că pot face diferenţa, pentru că au contribuit în timp la dezvoltarea unei culturi organizaţionale puternic orientată către performanţă în educaţie şi cercetare academică.

View Courses
0
Students
0
Courses
0
Teachers
0
Locations