TEMELE PROPUSE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE pentru lucrările de finalizare a studiilor pot fi consultate aici.

MODELUL DE CERERE PENTRU APROBAREA TEMEI LUCRĂRII  DE FINALIZARE a studiilor de către profesorul coordonator (adaptat pentru fiecare program de studii).

GHIDUL ASE PRIVIND ELABORAREA LUCRĂRILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT este disponibil aici.

GHIDUL DE BUNE PRACTICI PRIVIND ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENTA SI MASTERAT este disponibil aici.

CALENDARUL PROCEDURII DE VERIFICARE ANTIPLAGIAT A LUCRARILOR DE FINALIZARE a studiilor pentru anul universitar 2019-2020:

LICENȚĂ (AP și RU):
1. verificarea contra-cost: până cel târziu pe 16 iunie.
2. încărcarea lucrărilor pe pagina personală: 22-26 iunie.
3. verificarea antiplagiat de către cadrul didactic coordonator și acordarea calificativului ADMIS/RESPINS: 29 iunie-2 iulie.

MASTERAT (AMP, APIE si MRUSP):
1. verificarea contra-cost: până cel târziu pe 2 iunie.
2. încărcarea lucrărilor pe pagina personală: 8-12 iunie.
3. verificarea antiplagiat de către cadrul didactic coordonator și acordarea calificativului ADMIS/RESPINS: 15-18 iunie.

DETALII SUPLIMENTARE găsiți aici

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ (sesiunea iulie/septembrie 2020):