CONCURS GRADAȚII DE MERIT, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

În perioada 09-11 octombrie 2017 are loc înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic din cadrul Facultății de Administrație și Management Public.

Gradațiile de merit scoase la concurs: 3 gradații de ”profesor” și 1 gradație de ”lector”

CALENDARUL desfășurării concursului este disponibil aici.

Componenţa dosarului de concurs este următoarea:

(1) Pagină de gardă (se vor preciza numele şi prenumele candidatului, facultatea, departamentul şi gradul didactic);
(2) Opis;
(3) Cerere de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;
(4) Raport de autoevaluare, în format tipărit și electronic, care cuprinde activitățile profesionale/științifice structurate în conformitate cu Anexa 2 – pe domenii (pentru fiecare articol/carte/citare/realizare profesională/contribuţie menţionată se va preciza link-ul unde poate fi găsită sau numărul anexei din dosar), precum și (5) activităţile referitoare la implicarea în rezolvarea problemelor comunității academice, structurate în conformitate cu Anexa 3.

Criterii obligatorii de participare la concurs:

a. contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
b. vechime în ASE de minimum 5/ 3 ani (asistenți);
c. îndeplinirea standardelor minimale prevăzute în Anexa 2 – pe domenii;
d. fără sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani/3 ani (asistenți) sau sancțiuni neradiate în condițiile legii.

Procedura operaţională (PO 220) în baza căreia se desfășoară concursul este disponibilă la această adresă.

Declararea de date false atrage descalificarea imediată a candidaturii de către Comisia de concurs.

CANDIDAȚII înscriși la concurs:

Prof. univ. dr. Cristina ALPOPI – Anexa 2 – Anexa 3

Prof. univ. dr. Armenia ANDRONICEANU – Anexa 2 – Anexa 3

Prof. univ. dr. Sofia Elena COLESCA – Anexa 2 – Anexa 3

Prof. univ. dr. Margareta Stela FLORESCU – Anexa 2 – Anexa 3

Prof. univ. dr. Marius Constantin PROFIROIU – Anexa 2 – Anexa 3

Lect. univ. dr. Ștefan Gabriel BURCEA – Anexa 2 – Anexa 3

REZULTATELE concursului sunt disponibile aici.

REZULTATE CONTESTAȚIE – aici

View Courses
0
Students
0
Courses
0
Teachers
0
Locations