COMPETIȚIE PROIECTE DE CERCETARE STUDENȚEȘTI 2020

TEMATICA GENERALĂ: Impactul digitalizării asupra sistemului educational românesc pe perioada pandemiei COVID-19. Stimularea inovării serviciilor educaționale.

Sub-temele de interes includ:

 • Crearea/ Actualizarea site-ului Facultății de Administrație și Management Public (viziunea studenților);
 • Modalități de dezvoltare/ consolidare de noi parteneriate între FAMP și universitățile din țările membre UE în vedrea diversificării ofertei de burse ERASMUS. Campanie online de conștientizare și atragere a studenților FAMP cu privire la oportunitățile oferite de bursele ERASMUS, în vedrea creșterii gradului de aplicabilitate în rândul studenților;
 • Creșterea vizibilității Revistei de Administrație și Management Public în mediul online la nivel internațional;
 • Oportunitatea dezvoltării abilităților de tip soft-skills pentru studenții FAMP prin educație online;
 • Campanie online de promovare a FAMP în rândul elevilor de liceu;
 • Telemunca și efectele sale asupra angajaților și angajatorilor din sectorul public/ sistemul educațional;
 • Productivitatea angajaților din sectorul public și angajamentul organizațional în munca de la distanță;
 • Contribuția inteligentei artificiale la stimularea inovarii in serviciile educationale.

SCOPUL COMPETITIEI:

Stimularea activității de cercetare științifică a studenților FAMP (studenți înmatriculați la programele de studii universitare de licență și masterat)

BUGET

FAMP va finanța două teme de cercetare, selectate în urma competiției, bugetul alocat pe fiecare temă fiind de: 2531 lei, bugetul total fiind de 5062 lei. Sursa de finanțare este Bugetul Direcției Managementul Cercetării și Inovării -Academia de Studii Economice București.

ECHIPA DE PROIECT

Studenți FAMP de la programele de studii universitare de licență si/sau masterat. Se pot depune proiecte realizate individual sau de către echipe, caz în care se nominalizează toate pozițiile (coordonator, membri).

CALENDARUL COMPETITIEI:

 • Depunerea propunerilor de proiecte (via email: sabie@amp.ase.ro): 10 noiembrie –4 decembrie 2020;
 • Publicarea propunerilor de proiect înscrise în competiție: 4 decembrie 2020;
 • Evaluarea propunerilor de proiect înscrise în competiție: 5 – 8 decembrie 2020;
 • Prezentarea online a propunerilor de proiect: 9 decembrie 2020;
 • Desemnarea câștigătorilor:10 decembrie 2020.

DOSARUL DE CONCURS:

 • Propunerea de proiect (ANEXA 1)
 • Descrierea competenţelor fiecărui membru al echipei şi contribuţiilor aduse la realizarea propunerii de proiect/ cercetării descrise în cadrul proiectului (ANEXA 2)
 • Declarație privind acceptul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (ANEXA 3)

Cele două proiecte căștigătoare vor putea fi implementate la nivelul a două din cele trei centre de cercetare ale FAMP: CENTRUL DE CERCETARE ÎN ADMINISTRAȚIE ȘI SERVICII PUBLICE, CENTRUL INTERNAȚIONAL DE MANAGEMENT PUBLIC și CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PROGNOZA MACROECONOMICĂ ȘI REGIONALĂ, beneficiind de sprijin și coordonare din partea acestora.