Centrul de Suport pentru Politici Publice – CSPP

Centrul de Suport pentru Politici Publice a fost creat de către Institutul pentru Politici Publice împreună cu Catedra de Administraţie şi Management Public din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu scopul de a oferi tuturor celor interesaţi acces la resurse şi posibilitatea de a beneficia de asistenţă tehnică în regim gratuit în ce priveşte pregătirea şi evaluarea unei politici publice.

Persoanele interesate îşi pot consolida cunoştinţele prin servicii oferite de centru, dar şi intrând în contact cu practicieni din cadrul institutului, care lucrează în mod efectiv în evaluarea de politici publice, atât la nivel local, cât şi la nivelul administraţiei centrale. Centrul oferă acces gratuit la una dintre cele mai bogate biblioteci din ţară, cu lucrări de specialitate pe domeniul politici publice şi pune la dispoziţia vizitatorilor acces la resurse on-line pe tematica politicilor publice. Specialiştii de la centru pot recomanda diferite forme de învăţământ având această specializare, din Bucureşti şi din ţară. Centrul oferă posibilitatea participării la cursuri de politici publice, cu traineri specializaţi şi practicieni de marcă în domeniul politiclor publice.

Informaţii suplimentare despre activităţile centrului, facilităţile pe care le oferă, fondul de carte disponibil, accesul la resurse electronice etc. pot fi obţinute pe site-ul www.cicmp.ase.ro

View Courses
0
Students
0
Courses
0
Teachers
0
Locations