FAMP oferă viitorilor masteranzi, 2 PROGRAME DE MASTERAT:

1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ: 
– 23 de locuri cu taxă.

2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SECTORUL PUBLIC: 
– 14 locuri cu taxă.

CE OFERIM?
burse Erasmus (stagii de pregătire de la 3 la 12 luni în universități partenere din Uniunea Europeană din Franța, Italia, Portugalia, Spania, Austria, Grecia şi Polonia);
100 de stagii de practică atât în cadrul autorităților şi instituțiilor publice din administrația centrală şi locală, cât şi în cadrul firmelor private partenere ale FAMP;
profesori străini invitați de la universități de prestigiu din Europa și SUA;
bibliotecă modernă în limba română şi în limbi străine;
participarea în echipe de cercetare conduse de cadrele didactice în cadrul unor colaborări naționale şi internaționale;
accesul la programele europene de mobilitate studențească;
accesul la şcoli de vară în țară;
oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală.

Cursurile se desfășoară după-amiaza, începând cu orele 16.30

Te aşteptăm în echipa noastră!

Pentru mai multe detalii, accesați următorul link.