Admiterea se va desfășura în perioada 4-17 septembrie EXCLUSIV ONLINE.

Facultatea de Administrație și Management Public vă oferă două programe de licență
1.Programul de studii ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ facilitează o carieră de succes în sectorul public şi privat bazată pe deprinderea unor abilități de antreprenoriat pentru domeniul afacerilor publice după modelul şcolilor europene și americane de administrație şi politici publice.
Programul de studii de licenţă “Administraţie publică” este acreditat la nivel naţional în domeniul de studii “Ştiinţe administrative” şi la nivel european de către European Association for Public Administration Accreditation. Detalii… 
2.Programul de studii RESURSE UMANE, domeniul sociologie, formează viitorii specialiști în resurse umane, facilitând dobândirea unor competențe adaptate cerințelor specifice posturilor din cadrul departamentelor de resurse umane ale companiilor și organizațiilor publice
Programul de studii de licenţă “Resurse umane” este acreditat la nivel naţional în domeniul de studii “Sociologie”. Detalii… 

Numărul de locuri disponibile:

Pentru programul de licență ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ:
a) 2 locuri finanțate de la bugetul de stat (pentru absolventi de licee situate în mediul rural);
b) 86 de locuri cu taxă.

Ce oferim?

Burse Erasmus (stagii de pregătire de la 3 la 12 luni în universități partenere din Uniunea Europeană din Franța, Italia, Portugalia, Spania, Austria, Grecia şi Polonia);
500 de stagii de practică atât în cadrul autorităților şi instituțiilor publice din administrația centrală şi locală, cât şi în cadrul companiilor partenere ale FAMP;
bibliotecă modernă în limba română şi în limbi străine;
participarea în echipe de cercetare conduse de cadrele didactice în cadrul unor colaborări naționale şi internaționale;
accesul la programele europene de mobilitate studențească;
accesul la şcoli de vară în țară şi în străinătate;
burse de studiu pe durată scurtă şi medie;
publicarea lucrărilor performante ale studenților în revistele facultății;
activități extracurriculare (trupă de teatru şi de dans; echipă de fotbal).

Pentru mai multe detalii accesați următorul link.