Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Finalizare studii


Procedura de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat poate fi accesată aici.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor de masterat poate fi vizualizat aici.

Aspectele procedurale și calendarul privind evaluarea antiplagiat a lucrărilor de licență și disertație pot fi consultate aici.

INFORMAȚIILE PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR la Specializarea ”RESURSE UMANE” sunt disponibile aici.

Temele propuse de către cadrele didactice pentru lucrările de finalizare a studiilor pot fi consultate aici.

Modelul de cerere pentru aprobarea temei lucrării de finalizare a studiilor de către profesorul coordonator poate fi accesat aici.

Ghidul ASE privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat este disponibil aici.

Ghidul FAMP pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor la specializarea „Administraţie Publică” poate fi accesat aici.

Ghidul pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor la specializarea „Resuse Umane” este disponibil aici, prin amabilitatea Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti. Susţinerea examenului de licenţă pentru specializarea „Resurse Umane”, sesiunea 2017, se va desfăşura la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, motiv pentru care recomandăm studenţilor să consulte şi să utilizeze Ghidul pentru elaborarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă în sociologie”. Structura cadru a lucrării de licență este disponibilă aici.

Tematica și bibliografia pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență la Specializarea ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ” sunt disponibile aici.

Situaţia centralizată a repartizării studenţilor pe coordonatori pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor poate fi vizualizată astfel:  Programul de licenţă „Administraţie Publică” aici.   Programul de licenţă „Resurse Umane” aici.   Programul de master „Administraţie şi Management Public” aici.  Programul de master „Administraţie Publică şi Integrare Europeană” aici.

Planificarea susţinerii lucrărilor de finalizare a studiilor, pe comisii şi profesori coordonatori, poate fi accesată astfel:  Programul de licenţă „Administraţie Publică” aici.   Programul de licenţă „Resurse Umane” aici.   Programul de master „Administraţie şi Management Public” aici.   Programul de master „Administraţie Publică şi Integrare Europeană” aici.