Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Finalizare studii


Procedura de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat poate fi accesată aici.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor de masterat poate fi vizualizat aici.

Aspectele procedurale și calendarul privind evaluarea antiplagiat a lucrărilor de licență și disertație pot fi consultate aici.

Temele propuse de către cadrele didactice pentru lucrările de finalizare a studiilor pot fi consultate aici.

Modelul de cerere pentru aprobarea temei lucrării de finalizare a studiilor de către profesorul coordonator.

Ghidul ASE privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat este disponibil aici.

Ghidul FAMP pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor poate fi accesat aici.

Tematica și bibliografia pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență la Specializarea ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ” sunt disponibile aici.

Planificarea susţinerii lucrărilor de finalizare a studiilor, pe comisii şi profesori coordonatori, poate fi accesată astfel:  Programul de licenţă „Administraţie Publică” aici. (Ordinea susținerii lucrărilor: Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3, Comisia 4).  Programul de licenţă „Resurse Umane” aici.   Programul de master „Administraţie şi Management Public” aici. (Ordinea susținerii lucrărilor: Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3)   Programul de master „Administraţie Publică şi Integrare Europeană” aici.