Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Facultatea de Administraţie şi Management swiss replica watchesPublic organizează pregătirea de specialitate şi cercetarea ştiinţifică în domeniile ştiinţe administrative şi sociologie-resurse umane pentru a contribui semnificativ la modernizarea societăţii româneşti în conformitate cu standardele europene şi internaţionale. Misiunea Facultăţii de Administraţie şi Management Public este de a crea cunoaştere şi a forma deprinderile şi abilităţile practice necesare viitorilor funcţionari publici şi specialişti în resurse umane pentru a performa la locul de muncă, prin dezvoltarea unui mediu de învăţare adaptat la rigorile standardelor naţionale şi europene în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, de natură să consolideze poziţia de lider regional de formare profesională în domeniul ştiinţelor administrative.

Replica Watches patek philippe replica watches

logo-amp

Echipa managerială a Facultăţii de Administraţie şi Management Public


Prof. univ. dr. Elvira NICA | DECAN

Prof. univ. dr. Ruxandra Irina POPESCU | PRODECAN

Lect. univ. dr. Oana-Matilda SABIE | PRODECAN

Lect. univ. dr. Ștefan Gabriel BURCEA | PRODECAN

All Rights Reserved © FAMP 2018 Webmaster: sburlacu@man.ase.ro