Bine ați venit!

Academia de Studii Economice din București este universitate de stat, care funcționează pe principiul autonomiei, răspunderii publice și organizează pregătirea superioară şi cercetarea științifică în domeniile științelor economice şi administrative. Misiunea Academiei de Studii Economice din București este de a crea, valorifica şi disemina cunoștințe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi de învățământ pentru membrii comunității universitare în măsură să îi consolideze poziția de lider național în învățământ şi cercetare şi să o propulseze printre cele mai bune universități europene în acest domeniu. 

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017 LA FAMP!
 

Facultatea de Administrație și Management Public organizează festivitatea de deschidere a  anului academic 2016-2017 ...More

Mult succes în noul an universitar!

Oferta FAMP 2016
 
Două programe de masterat: 
Ø  Administraţie si Management Public: 75 locuri
Ø  Administratie Publica si Integrare europeana: 50 locuri
 
 
Două programe de licență: 
Ø  Administraţie Publică: - buget: 150 locuri; taxă: 190 locuri. Cifra totală de şcolarizare: 340 de locuri.
Ø  Resurse Umane: - buget: 48 locuri; taxă: 72 locuri. Cifra totală de şcolarizare: 120 de locuri.
 

Despre FAMP

Încă din 1913 în conținutul legii de înființare a Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, promulgată prin Decretul Regal nr. 2978, din 6 aprilie 1913 a fost menționată la art.1 lit. C. Misiunea Facultății Administrație Publică, respectiv cea ”de a pregăti pentru funcțiunile administrației publice, cu caracter economic”.

Din anul universitar 1995-1996 s-a reluat această tradiție prin crearea specializării de Administrație Publică în cadrul Facultății de Management iar în 2003 a fost înființată Catedra de Administrație și Management Public.

În anul universitar 2010-2011 a luat naștere Facultatea de Administrație și Management Public ca urmare a rezultatelor și eforturilor tuturor membrilor Catedrei de Administrație și Management Public care, prin profesionalism, perseverență și ambiție, au reușit să creeze un program de administrație publică atractiv, clasificat în prima categorie din România.

În anul universitar 2014-2015 s-a creat specializarea „Resurse umane”, domeniul sociologie, program ce răspunde necesităţilor actuale ale pieței forței de muncă de specialişti pregătiţi pentru meserii cu deschidere spre spaţiul sociologiei - resurselor umane, în contextul globalizării culturale, capabili să gestioneze activităţile de resurse umane şi să cerceteze climatul social din cadrul organizaţiilor.

Misiunea FAMP constă în pregătirea de specialiști în domeniul afacerilor publice pentru România şi UE şi al cercetării ştiinţifice de profil, precum și în dezvoltarea de personalităţi şi caractere umane, conforme cu idealurile umaniste şi standardele calitative de formare de competenţe profesionale competitive în știinţele sociale, în mod specific, în domeniul Resurselor Umane.

Valorile pe care ne bazăm în îndeplinirea misiunii FAMP sunt: continuitatea, profesionalismul, responsabilitatea, spiritul de solidaritate, creativitatea, transparenţa în desfăşurarea activităţilor didactice pentru toţi membrii facultăţii, performanța, credibilitatea, calitatea și etica în actul educațional.

Prin disciplinele integrate în planul de învăţământ se urmăreşte:

·  Asigurarea unei pregătiri generale în domeniul administraţiei publice și sociologiei, cu accent pe însuşirea cunoştinţelor de bază aferente domeniilor: ştiinţe administrative, economice, juridice, sociologice și resurse umane;

·   Pregătirea şi perfecţionarea studenţilor pentru a deveni funcţionari publici de carieră care să se integreze în instituţiile, autorităţile administraţiei publice, și specialiști în reusurse umane capabili să gestioneze activitățile departamentului de HR din cadrul companiilor, răspunzând astfel unei nevoi reale de specialişti cu studii superioare în domeniile menționate;

·   Dezvoltarea unui spirit antreprenorial în domeniul afacerilor publice și al celor private.

Cele două programe de licență cât și cele de masterat răspund cerinţelor pieței muncii de a avea specialişti pregătiţi, în contextul globalizării, corespund profilului de specializare al facultăţii și pun în valoare competenţele specifice ale corpului profesoral, care oferă cursuri interdisciplinare.

Stagiile de practică ale studenților – pas către integrarea profesională

PROIECTUL POSDRU/109/2.1/G/81434 Stagiile de practica ale studenților – pas către integrarea profesională” a contribuit la creșterea gradului de ocupare a absolvenților de învățământ superior prin:

- desfășurarea practicii de specialitate a studenților în organizații partenere;

- dobândirea de competențe bazate pe o armonizare între pregătirea teoretică și pregătirea practică;

- dezvoltarea unei rețele de practică pentru studenți prin dezvoltarea de parteneriate de practică cu diferite organizații care își desfășoară activitatea și acționează în domeniul de studiu.

Viziunea și misiunea Alumni FAMP

Viziunea și misiunea Alumni FAMP se materializează în scopul acestuia de a contribui la crearea și consolidarea relațiilor dintre absolvenți și studenții FAMP dar și a relațiilor dintre absolvenților din toate promoțiile. Pe lângă acest scop bine definit, Alumni FAMP își propune să promoveze relațiile de colaborare între FAMP și absolvenții săi, promovarea imaginii FAMP și implicarea studenților în susținerea profesional-științifică a facultății.

Obiectivele principale ale asociației Alumni este de a strânge legăturile între absolvenți, de a stabili și a promova relațiile de colaborare între facultate și absolvenți, adaptarea schemelor de predare și a conținutului materiei în funcție de cerințele pieței muncii, orientarea nevoilor reale ale economiei și adaptarea sistemului în conceptul Uniunii Europene, promovarea imaginii FAMP și a absolvenților săi și nu în ultimul rând implicarea absolvenților în formarea studenților.

Vă așteptăm pe www.alumni-famp.ase.ro!

 

Testimoniale

ANCA MERFEA

Training Coordinator, International Air Transport Association (IATA), Geneva, Elveția

 

"Calitatea cursurilor, interacțiunea cu profesorii și expunerea la mediul internațional au fost avantajele care le-am apreciat din plin ca studentă a Facultății de Management, specializarea Administrație Publică (2004 - 2008)....” (citește mai departe ..)

 

 

VALENTINA IVAN 

 Consultant în afaceri publice, Candole Parteners

 

"Diploma de licenţă în ştiinţe administrative dobândită în cadrul Academiei de Studii Economice din București a fost într-un acord perfect cu traiectoria aleasă...” (citește mai departe ..)

 


CLAUDIA DRAGODAN

Coordonator Senior, Relatii Externe si Guvernamentale in Londra, UK

 

”Facultatea de Administrație și Management Public (FAMP) este pe o linie ascendentă în ceea ce privește calitatea cursurilor, seminariilor și continua specializare a profesorilor. Experiența mea …” (citește mai departe ..)