Centrul de Cercetări pentru Prognoza Macroeconomică şi Regională  – PROMAR

Centrul de Cercetări pentru Prognoza Macroeconomică şi Regională a fost înfiinţat la începutul anului 2007, având drept arii principale de interes ştiinţific prognoza macroeconomică (creşterea economică durabilă, corelaţii macroeconomice, evoluţii sectoriale, corelaţia sectorial-regional, decalaje România – U.E., integrare europeană), prognoza şi dezvoltarea regională (creşterea economică regională, convergenţă -competititivitate regională, cooperare teritorială, ocuparea forţei de muncă, migraţia internă şi externă, impactul investiţiilor, clusterele regionale etc. ) precum şi modelare, scenarii, strategii, comparaţii internaţionale, curente contemporane de gândire economică prospectivă etc.

Centrul a stabilit relaţii de colaborare cu alte centre de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu institute de cercetări din cadrul Academiei Române, cu Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. La nivel internaţional, au fost stabilite acorduri de cooperare cu Regional Applications Laboratory (REAL) – University of Illinois at Urbana-Champaign, Department of Economic Geography and Geoinformatics – Wirtschaftsuniversitaet Vienna, Laboratoire d’Economie et Gestion – University of Bourgogne, Dijon, Research Centre of Regulatory Science – George Mason University ş.a.m.d.

Informaţii suplimentare despre activităţile de cercetare, membrii centrului, proiectele derulate etc. pot fi obţinute aici.

View Courses
0
Students
0
Courses
0
Teachers
0
Locations