Centrul de Cercetare in Administraţie si Servicii Publice – CCASP

Centrul de Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice a fost înfiinţat în anul 2006 pe baza finanţării din cadrul proiectul CEEX cu titlul: „Cercetări asupra modalităţilor de dezvoltare a oraşelor competitive şi inteligente în societăţile bazate pe cunoaştere”. Dintre domeniile de interes ştiinţific ale centrului de cercetare amintim: administraţia publică, serviciile publice, guvernarea electronică, politicile publice, managementul public, managementul urban, dezvoltarea regională etc.

Obiectivele centrului sunt:

(1) dezvoltarea cercetărilor în domeniul administraţiei şi serviciilor publice prin studii şi cercetări fundamentale, cercetare aplicativă, cercetare tehnologică avansată, formare continuă, consultanţă şi expertizare etc., conform competenţei ştiinţifice a membrilor centrului şi tendinţelor de dezvoltare cele mai recente;

(2) promovarea cooperării internaţionale şi participarea la programele de integrare europeană în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice;

(3) sprijinirea activităţilor specifice de promovare a cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniul administraţiei publice, la standardele internaţionale, prin conferinţe interne şi internaţionale, seminarii şi ateliere ştiinţifice, publicaţii didactice şi ştiinţifice, afilieri la asociaţii profesionale etc.

Informaţii suplimentare despre activităţile de cercetare, membrii centrului, proiectele derulate etc. pot fi obţinute aici.

View Courses
0
Students
0
Courses
0
Teachers
0
Locations