Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Sesiunea ştiinţifică studenţească


Lista lucrărilor şi studenţilor înscrişi în sesiunea de comunicări ştiinţifice este disponibilă aici.

Planificarea susţinerii comunicărilor ştiinţifice studenţeşti, pe secţiuni şi subsecţiuni, poate fi accesată aici.

Lista studenţilor premiaţi de către comisiile de evaluare a comunicărilor ştiinţifice studenţeşti poate fi vizualizată aici.

Imagini de la derularea lucrărilor sesiunii de comunicări ştiinţifice sunt disponibile aici.

Volumul  sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti poate fi consultat aici.