Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Programe Postuniversitare


Absolvirea programelor de studii postuniversitare conduc la obţinerea unei diplome de absolvent de cursuri postuniversitare, diploma fiind recunoscută oficial. Înscrierea este deschisă oricărui absolvent al unei facultăţi de profil, forma de lungă durată.

Facultatea de Administraţie şi Management Public propune următoarele programe postuniversitare:

Programe postuniversitare de 180 ore (80 de ore curs şi 100 de ore seminar)

1. Managementul achiziţiilor publice
2. Managementul instituţiilor publice
3. Managementul administraţiei publice locale
4. Managementul poliţiei locale
5. Managementul politicilor publice
6. Audit în domeniul public

Programe postuniversitare de 40 ore (20 de ore curs şi 20 de ore seminar)
7. Modelare şi guvernare în administraţia publică

Programe postuniversitare de 20 ore (10 ore curs şi 10 ore seminar)
8. Iniţiere în managementul administraţiei publice locale
9. Iniţiere în managementul poliţiei locale
10. Iniţiere în managementul politicilor publice
11. Iniţiere în managementul instituţiilor publice
12. Iniţiere în audit în domeniul public
13. Aplicarea principiilor social media în administraţia publică
13. Managementul electronic al documentelor în administraţia publică
14. Impactul aplicării principiilor social media în administraţia publică
15. Marketing online pentru administra
ția publică

Informaţii suplimentare privind metodologia de admitere, planurile de învăţământ, regulamentele de studii etc. pot fi accesate aici