Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Evaluarea activităţii didactice


EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE, SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2016-2017,

DE CĂTRE STUDENȚII DIN ANUL III, CICLUL LICENȚĂ

În perioada 8 – 21 mai 2017 are loc procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenții din anul III, ciclul Licență, pentru activitățile didactice desfășurate în semestrul II al anului universitar 2016-2017.

Pe această cale adresăm rugămintea studenților Facultății de Administrație și Management Public de a accesa aplicația pusă la dispoziție de către Direcția TIC din cadrul ASE București. Evaluarea vizează disciplinele și cadrele didactice care au predat în semestrul II, anul III de studii la programele de studii de licență (”Administrație Publică” și ”Resurse Umane”).

Aplicația este disponibilă la adresa: http://campus-virtual.ase.ro/Evaluare_ASE/index.asp

Pentru a intra în aplicație studenții vor introduce codul de acces format din 10-12 caractere (codurile au fost  predate reprezentanților Senatului Studențesc în data de 28 aprilie 2017) și codul facultății, respectiv ”MAP”.

Mulțumim studenților pentru colaborare!

Echipa managerială a Facultății de Administrație și Management Public