Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Evaluarea activităţii didactice


În perioada 9 – 20 ianuarie 2017 are loc procesul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, pentru activitățile didactice desfășurate în semestrul I al anului universitar 2016-2017.

Pe această cale adresăm rugămintea studenților Facultății de Administrație și Management Public de a accesa aplicația pusă la dispoziție de către Direcția TIC din cadrul ASE București. Evaluarea vizează disciplinele și cadrele didactice care au predat în Semestrul I la programele de studii de licență (”Administrație Publică” și ”Resurse Umane”) și masterat (”Administrație și Management Public” și ”Administrație Publică și Integrare Europeană”), la toți anii de studii.

Aplicația este disponibilă la adresa: http://campus-virtual.ase.ro/Evaluare_ASE/index.asp

Pentru a intra în aplicație studenții vor introduce codul de acces (codurile au fost  predate reprezentanților Senatului Studențesc în data de 9 ianuarie 2017) și codul facultății, respectiv ”MAP”.

Mulțumim studenților pentru colaborare!

Echipa managerială a Facultății de Administrație și Management Public