Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Evaluare academică


Metodologia pentru evaluarea periodică a personalului didactic şi de cercetare poate fi accesată aici.

Situaţia centralizată a evaluării calităţii cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Administraţie şi Management Public este disponibilă aici.