Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Consiliul facultății


Prof.univ.dr. PROFIROIU Constantin-Marius

Prof. univ. dr. NICA Elvira

Prof. univ. dr. ALPOPI Cristina

Prof.univ.dr. CONSTANTIN Daniela-Luminița

Prof.univ.dr. FLORESCU Margareta-Stela

Prof.univ.dr. MIHĂESCU Constanța

Prof. univ. dr. POPESCU Ruxandra-Irina

Prof. univ. dr. SOCOL Cristian

Conf. univ. dr. ANASTASIU Ionuț

Lect. univ. dr. BURLACU Sorin

Lect. univ. dr. MINA-RAIU Laura

Lect. univ. dr. SABIE Oana-Matilda

Masterandă GREU Silvia

Masterandă MIHAI Cristiana

Student COCÎIU Costel

Studentă TOADER Dana

Student GRIGORE Ionuț Adrian