Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Burse


SESIUNI DE INFORMARE ERASMUS+ PENTRU STUDENŢI: 17, 18 şi 19 ianuarie 2017
In urma interesului manifestat de către studenţii noştri în legătură cu accesarea burselor ERASMUS+, Facultatea de Administraţie şi Management Public are plăcerea de a vă invita la sesiunile de informare privind bursele ERASMUS+ pentru studenţi, organizate în cadrul universităţii noastre de către Direcţia Relaţii Internaţionale.
Sesiunile de informare se vor derula în data de 17, 18 si 19 ianuarie 2017, începând cu ora 18:00, în Sala 2013 (Clădirea Virgil Madgearu,  parter, cu acces din Calea Dorobanţilor). Accesul este liber pentru toţi studenţii interesaţi, de la ciclurile licenţă şi masterat, indiferent de facultatea din care provin sau programul de studii pe care îl urmează.
Vă aşteptăm cu drag!
Conducerea Facultăţii de Administraţie şi Management Public